Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρυματος Σταυρος Νιαρχος

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: European Pulsar Composition Survey

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Αντωνιάδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: 
Ο άτλαντας των κυκλοφορούντων καρκινικών ινοβλαστών για την πρόγνωση της απάντησης ασθενών με στερεούς όγκους στην ανοσοθεραπεία :  ανάπτυξη «υγρής βιοψίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Βεργίνης

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Συγκριτική µελέτη της ενδογενούς αναγεννητικής ικανότητας των αξόνων του ενήλικου νευρικού συστήµατος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρίνα Βιδάκη

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Λειτουργικότητα και Δραστηριότητα του Ενδογενούς Ρετροϊού Κ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκίκας Μαγιορκίνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Νέες μέθοδοι για την χρονική και τοπική ανάλυση της πρωτεόλυσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Μόσχου