Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης:

Υποδράση 1

ΕΠ.1. “Φυσικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.5. “Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας”

 

ΕΠ.7. “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες”

 

ΕΠ.8. “Περιβάλλον και Ενέργεια”

 

ΕΠ.9. “Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας”

 

Υποδράση 2

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

Υποδράση 1

ΕΠ.1. “Φυσικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.5. “Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας”

 

ΕΠ.7. “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες”

 

Υποδράση 2