Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν–Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»

Περίοδος Υποβολών: 2 Ιανουαρίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Περίοδος Υποβολών: 1 Ιουλίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

 

Περίοδος Υποβολών: 15 Ιανουαρίου 2021 – 1 Μαρτίου 2021

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

 

Περίοδος Υποβολών: 2 Μαρτίου 2021 – 30 Δεκεμβρίου 2021

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

 

Περίοδος Υποβολών: 3 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων