Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν–Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»

 

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων