Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (ΑΠ. 42328/21.12.2021)

 

ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες»

 

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

ΕΠ3. «Επιστήμες Ζωής»

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»

 

ΕΠ5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

ΕΠ8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

ΕΠ9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

ΕΠ3. «Επιστήμες Ζωής»

 

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

 

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

  • Σύσταση και Συγκρότηση για τις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας και ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια
  • Σύσταση και Συγκρότηση για τις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής και ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
  • Σύσταση και Συγκρότηση για τις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας