Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (ΑΠ. 42328/21.12.2021)

 

ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες»

 

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»

 

ΕΠ5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

ΕΠ8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

ΕΠ9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»