Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Έναρξη Υποβολών:
20/10/2020
Λήξη Υποβολών:
27/11/2020
Προϋπολογισμός:
8.000.000,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ

 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 8.000.000€.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη υποβολών: 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 27 Νοεμβρίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

 


Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 


Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης

 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις

 

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων αντί βεβαιώσεων ορισμού Τριμελούς Επιτροπής ή στρατολογικής κατάστασης

Ανακοίνωση Παράτασης προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»