Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
25/01/2021
Λήξη Υποβολών:
08/03/2021
Προϋπολογισμός:
8.000.000,00 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων, κατόπιν αξιολόγησης, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

 

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 25 Ιανουαρίου 2021, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 8 Μαρτίου 2021, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (Ε.Π.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης 

 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις