2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Έναρξη ισχύος:
27/04/2018
Καταληκτική ημερομηνία:
20/07/2018
Προϋπολογισμός:
10.000.000,00 €

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

www.elidek.gr

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20η Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαικής κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα Υποψηφίων Διδακτόρων των οποίων η Τριμελής Επιτροπή ορίστηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1/12/2016 έως 15/12/2016, και ως εκ τούτου αφενός δεν πληρούν τις προυποθέσεις συμμετοχής της “2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες” και αφετέρου δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες”, με τη Α.Π. 1886/25.05.2018

αποφάσισε:

Την αντικατάσταση της αναφερόμενης στη 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες (υπό 3) δεύτερης προυπόθεσης συμμετοχής: “Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιστροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων” ως ακολούθως:

“Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του ΥΔ να έχει οριστεί από την 01.12.2016 και μετά”.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships_2-2018/

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekphd@elidek.gr.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το οποίο δεν φέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό επίδοσης, με την με Α.Π. 2354/03.07.2018 αποφάσισε το εξής:

“Σε περίπτωση που ο τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου δεν αναφέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό, το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ και το εύρος της βαθμολογίας του επιστημονικού προφίλ του υποψηφίου διαμορφώνεται στις 15-45 μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία όλων συνολικά των κριτηρίων τις 85 μονάδες. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει κατόπιν αναγωγής στην κλίμακα αξιολόγησης με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες.”

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες» παρατίθεται επικαιροποιημένος   Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – ΑπαντήσεωνΠαρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε σχετικά.

 


Συνημμένα