Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

«Υπάρχει και η Ελλάδα της δημιουργίας». Από τη συνέντευξη του κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του ΙΤΕ και μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην Καθημερινή της Κυριακής, 10/12/2018