Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

Από το Brain Drain στο Brain Gain: Έτσι μπορεί να αναστραφεί το φαινόμενο, Fortune Greece, 25/5/2019

Ημερομηνία: 28/05/2019

Έρευνα Fortune: Τί σημαίνει για την Ελλάδα η μαζική φυγή χιλιάδων μορφωμένων νέων και πώς μπορεί να αντιστραφεί το φαινόμενο – O ρόλος του ιδιωτικού τομέα και οι Έλληνες της διασποράς.

Κείμενο: Ιωάννα Λουλούδη
Διαβάστε περισσότερα εδώ