Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως μέσο ανάσχεσης του “brain drain”, αφιέρωμα του ιστορικού Δημήτρη Ντούρου στις “Ημέρες Τέχνης στην Ελλάδα”, Τεύχος Νο.7, Φθινόπωρο 2017 – Χειμώνας 2018

Ημερομηνία: 16/11/2018

 

Καθώς βρισκόμαστε μακριά από τις δύσκολες μέρες του 2010 και η χώρα παλεύει για την οικονομική της ανάκαμψη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες πολιτικές που θα βοηθήσουν την Παιδεία και την Έρευνα να βγουν από το τέλμα της εσωστρέφειας, δίνοντάς τους νέα δυναμική. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με την ψήφιση του νομοσχεδίου 4429/21-10-2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ /199), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (…)

Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο το πλήρες αφιέρωμα του ιστορικού Δημήτρη Ντούρου στις “Ημέρες Τέχνης στην Ελλάδα”, Τεύχος Νο.7, Φθινόπωρο 2017 – Χειμώνας 2018

Συνημμένα