Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

Επιστημονική μελέτη αποκρυπτογραφεί το γενετικό υπόβαθρο της αρτηριακής πίεσης, www.in.gr, 17/9/2018

Ημερομηνία: 19/09/2018
O Υποψήφιος Διδάκτωρ Γιώργος Ντρίτσος, Υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ομάδας που εργάστηκε για την μεγαλύτερη παγκοσμίως γενετική μελέτη, τα ευρήματα της οποίας εξηγούν πλέον μεγάλο μέρος του γενετικού υποβάθρου της αρτηριακής πίεσης