Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πώς αξιολογείται ο τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου που δεν αναφέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Όταν ο τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου ή (προκειμένου για μεταπτυχιακό τίτλο από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) η βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ δεν αναγράφει βαθμό ή χαρακτηρισμό επίδοσης, το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ και το εύρος της βαθμολογίας του επιστημονικού προφίλ του υποψηφίου διαμορφώνεται στις 15-45 μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία όλων συνολικά των κριτηρίων τις 85 μονάδες. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει κατόπιν αναγωγής στην κλίμακα αξιολόγησης με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες.