Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Μπορεί ΥΔ που λαμβάνει επίδομα ανεργίας να υποβάλει αίτηση για υποτροφία;

Ημερομηνία: 11/07/2018

ΥΔ επιτρέπεται να λαμβάνει επίδομα ανεργίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του/της και προκειμένου ο/η ΥΔ να λάβει την υποτροφία, θα πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.10