Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Αν κάποιος/α ΥΔ έχει γίνει δεκτός/-ή κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ, χωρίς να έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μπορεί να υποβάλει αίτηση; Και αν ναι, πώς βαθμολογείται;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Όσοι και όσες έχουν γίνει δεκτοί κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ χωρίς να έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία. Κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ δεν θα βαθμολογηθεί το εν λόγω κριτήριο.