Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 9 Διοίκηση & Οικονομία της Καινοτομίας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιστημονική Υπεύθυνη: Γαλανάκη Ε.

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδρασή της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Καλογήρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διοίκηση Οργανωσιακής Καινοτομίας: Μία Πολυεπίπεδη Μελέτη των Προσδιοριστικών Παραγόντων και των Επιπτώσεων στην Απόδοση – ΔΙΚΑΙ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη συστήματος βασισμένου στη γνώση για προβλήματα αστοχίας υλικών ναυτικού ενδιαφέροντος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μελανίτης Νικόλαος Ε.

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εξερευνώντας τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των κερδών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπάλλας Απόστολος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Από Ποιον και προς Ποιόν: Αποτελέσματα Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής Ετερογένειας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσεκούρας Κώστας Δ.