Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 2 Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης και Αποκατάστασης Κινητικών Λειτουργιών μέσω Υβριδικής Διεπαφής Εγκεφάλου-Υπολογιστή

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ασβεστάς Παντελεήμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μια νέα προσέγγιση για δυναμική, αυτόματη αναγνώριση ανθρώπινων Δραστηριοτήτων – ACTIVE

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βότης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: RobPos4VApp:  Μεθοδολογικό πλαίσιο εύρωστου συνεργατικού εντοπισμού DGNSS/INS χαμηλού κόστους για κρίσιμες εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκίκας Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γρηγοριάδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Τίτλος Ερευνητικού ΈργουΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημακόπουλος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμος Σχεδιασμός Καταλυτών Με Τρισδιάστατη Εκτύπωση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ηρακλέους Ελένη

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού ΈργουΠροσομοιώσεις, σε Πολλαπλές Κλίμακες Μήκους και Χρόνου, Πολυμερών σε Διεπιφάνειες (MUSIPOLI)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοδώρου Δώρος (Θεόδωρος) Ν.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΚυβερνοΧαρτογραφίες: Ανάπτυξη Ισχυρών Πολυτροπικών Εργαλείων Γεωοπτικοποίησης για την Κατανόηση και Επικοινωνία Γεωχωρικών Δεδομένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κάβουρας Μαρίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ηλεκτροχημική ανάλυση της δράσης λυτικών μονοοξυγενασών των πολυσακχαριτών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραντώνης Αντώνιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αστικές Συγκοινωνίες με Μηδενικούς Ρύπους: Μοντέλα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Αποφάσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ολοκληρωμένες διεργασίες μεμβρανών-προσρόφησης για την αποτελεσματική δέσμευση του άνθρακα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κικκινίδης Ευστάθιος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ολοκληρωμένα νανοφωτονικά στοιχεία  με βάση το γραφένιο για εφαρμογές μεταγωγής και πηγών φωτός

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κριεζής Εμμανουήλ

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πιθανοτική Μοντελοποίηση Απωλειών Νερού σε Δίκτυα Ύδρευσης: Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Στατιστικής Εκτίμησης, Παραμετροποίηση Αβεβαιοτήτων, και Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Ζωνών Διαχείρισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαγγούσης Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερευνώντας νέες Διεργασίες για Χρήση του CO2: υποβοηθούμενη από CO2 Αφυδρογόνωση του Αιθανίου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Λεμονίδου Αγγελική

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πιθανοθεωρητική προσέγγιση για την εκτίμηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής δομών από σύνθετα υλικά υπό κοπωτική φόρτιση χρησιμοποιώντας δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λούτας Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Υγρών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λυμπεράτος Γεράσιμος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προηγμένες φωτοκαταλυτικές νανοδομές Αργών Φωτονίων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λυκοδήμος Βλάσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κυβερνο-φυσικών απειλών στον κύκλο του αστικού νερού

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μακρόπουλος Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση της εφαρμογής φυσικής ώσμωσης και κατάντη διεργασιών για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας από αστικά λύματα 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαλαμής Συμεών

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Το Διαδίκτυο των Σκεπτόμενων Πραγμάτων Χωρίς Μπαταρία Με Ισχύ από το Περιβάλλον: Προσέγγιση μέσω Ασύγχρονης Ανταλλαγής Μηνυμάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπλέτσας Άγγελος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αναθεώρηση κατανομής πόρων σε αλληλοεξαρτώμενα ασύρματα δίκτυα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαβασιλείου Συμεών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμος ιδιαίτερη γρήγορη γνωσιακή μάθηση για κυβερνοφυσικά συστήματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαευσταθίου Γιάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ευέλικτο πολυλειτουργικό τετρΆποδο Ρομπότ παντός εδάφους για Γεωργικές εφαρμΟγές ακριβείαΣ (ΑΡΓΟΣ-ARGOS)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Ευάγγελος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου:  Επικουρικές υπηρεσίες σε ενεργά δίκτυα διανομής βασισμένες σε τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Θεόφιλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ευφυής προσαρμοστική – ελεγχόμενη ευθυγράμμιση σε συστήματα πρόωσης πλοίου για βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρόληψη αστοχιών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Φωτονική Νευρομορφική Πλατφόρμα για Εφαρμογές Βαθιάς Μάθησης πάνω από τεχνολογίες φωτονικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πλέρος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αναγνώριση Νοηματικής Γλώσσας στην Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ποταμιάνος Γεράσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μοντελοποίηση Γεωειδούς και Πεδίου Βαρύτητας με Δεδομένα Βαθμιδομετρίας του Δορυφόρου GOCE και Επίγεια Δεδομένα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζιαβός Ηλίας Ν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Βελτιωμένη εξόρυξη πετρελαίου με νανοσωματίδια επικαλυμμένα με πολυμερή (EOR-PNP)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσακίρογλου Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προτυποποίηση και Ροή Έλαστο-Ιξωδοπλαστικών Υλικών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσαμόπουλος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάλυση και Πειραματική Μελέτη Κινητών Ασύρματων Δικτύων με Ανοχή στις Καθυστερήσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τουμπής Σταύρος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη ιστοτεχνολογικών ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χατζηνικολαΐδου Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πολυλειτουργικότητα και Ευφυής Συμπεριφορά Υβριδικών Πολυμερικών Νανοδιηλεκτρικών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψαρράς Χ. Γ.

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες και Εξατομικευμένες Εφαρμογές για Αλλαγή της Ενεργειακής Συμπεριφοράς των Χρηστών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψαρράς Ιωάννης