Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 3 Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά τη γήρανση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γαρίνης Γιώργος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μικρο- και μεσοσκοπικής κλίμακας μελέτη των νευρωνικών αλληλεπιδράσεων και δυναμικών ιδιοτήτων νευρωνικών δικτύων που διαμεσολαβούν γνωσιακές λειτουργίες. Ρόλος διακριτών προμετωπιαίων-κροταφικών κυκλωμάτων στην προσοχή και στη μνήμη.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Γρηγορίου Γεωργία

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: GPER1 μεμβρανικός υποδοχέας των νευρο-οιστρογόνων: ένας νέος ψυχοφαρμακολογικός στόχος με υποσχόμενη ταχεία δράση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δάλλα Χριστίνα

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης φαρμάκων με μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δοκουμετζίδης Αριστείδης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς και έκκρισης της πρωτεΐνης α-συνουκλεΐνης με σκοπό τη διαλεύκανση των αιτιών παθογένειας στη Νόσο του Πάρκινσον.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Εμμανουηλίδου Ευαγγελία

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προηγμένη έρευνα της τρισδιάστατης δομής του συνυποδοχέα των Οσφρητικών υποδοχέων των κουνουπιών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζωγράφος Σπύρος Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εφαρμογή πολυτροπικής διεπαφής για άτομα με απώλεια φωνής για την αναπαραγωγή φυσικής ομιλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εγκέφαλος και αίμα: Τα αιμοπετάλια ως ρυθμιστές των νευροβλαστικών κυττάρων μέσα στις νευρογεννητικές φωλιές, μετά από νευροεκφύλιση και κατά την επαναμυελίνωση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καζάνης Ηλίας

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάλυση της δράσης και της φαρμακολογικής ειδικότητας του νέου λιπιδικού/στεροειδικού υποδοχέα OXER1 στη φλεγμονή και τον καρκίνο

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καμπά Μαρία Ελένη (Μαριλένα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ in vivo ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΛΟΙΟ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καραγωγέως Δόμνα

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιππόκαμπου ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοσμίδης Ευστράτιος Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Enzybiotics: εξειδικευμένα καινοτόμα όπλα στην καταπολέμηση των ανθεκτικών βακτηρίων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λάμπρου Νικόλαος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ Κρύσταλλοι, ΤΑΧΥΤΕΡΑ Πειράματα, ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ Δέσμες: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό & την παραγωγή φαρμάκων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαργιωλάκη Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση του ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στην επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετατροπή

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μόσιαλος Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: LncRNAs: Νέα γενιά βιοδεικτών για θεραπευτική στόχευση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μπαριτάκη Σταυρούλα 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Νέες πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του HIF-1α και ο ρόλος τους στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην έλλειψη οξυγόνου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνής Ηλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού ΈργουΑποσαφήνιση της μοριακής βάσης του φυλετικού διμορφισμού στην αυτονοασία χρησιμοποιώντας τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο ως πρότυπο νόσου: ο ρόλος της πρωτεΐνης SMC1A του συμπλόκου cohesin

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπερτσιάς Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ‘Ρόλος της ακτιβίνης-Α στην προστασία ενάντια της αυτοάνοσης φλεγμονής στο κεντρικό νευρικό σύστημα στην σκλήρυνση κατά πλάκας’

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ξάνθου Γεωργία 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δια (γραφούσης) χειρός: Διερεύνηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης κατά τη γραφή με τη χρήση λειτουργικού διακρανιακού υπερήχου Doppler (fTCD) και της γενετικής σχέσης της πλευρίωσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παπαδάτου-Παστού Μαριέττα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Aνοσολογικό ρολόι»: Η απόκλιση της ανοσολογικής ηλικίας σε ατοπικά άτομα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερευνώντας μία συνδυασμένη αντίθετη στόχευση της RhoA και της p110d PI3K ως μία καινοτόμο προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παπακωσταντή Ευαγγελία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δημιουργία αλλογενούς και ξενογενούς καρδιάς σε χιμαιρικούς μύες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαναγιώτου Κωστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Υδρόθειο και Καρδιοπροστασία: πηγές, σηματοδοτικά μονοπάτια και μεταφραστικές προσεγγίσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπετρόπουλος Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: BOLOGNA

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παυλόπουλος Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη σε εξωσωμάτια προερχόμενα από μεσεγχυματικά βλαστικά / στρωματικά κύτταρα για την οξεία ηπατική ανεπάρκεια»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ρουμπελάκη Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Φαρμακογενετική της Εξοικείωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκουλάκης Ευθύμιος

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πλήρης εκτίμηση κινδύνου υποτροπής μετά από κολεκτομή, σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου  ΙΙ-ΙΙΙ, με χρήση γενετικού προφίλ, μικροβιώματος και κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σουγκλάκος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Παραγωγή καινοτόμων ανοσοθεραπειών μέσω φαρμακολογικής επιγενετικής τροποποίησης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά – RIBOREGULON

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Αυτοφαγία διαμεσολαβούμενη από σαπερόνες (CMA) στη νευροεκφύλιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στεφανής Λεωνίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πρωτεάση Lon στη γήρανση και τον καρκίνο

Επιστημονική Υπεύθυνη: Συντυχάκη Πόπη

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζάκος Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Τζουλάκη Ιωάννα

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κατανοώντας το Ανθρωπόκαινο. Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τριάντης Α. Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προσδιορισμός του ρόλου του παν-νευροτροφικού υποδοχέα p75 στην ενήλικη νευρογένεση του ιπποκάμπου, ως νέα θεραπευτική προσέγγιση  στη Νόσο Αλτζχάιμερ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δομή, προέλευση και ενεργότητα του ελεύθερου κυττάρων κυκλοφορούν DNA: αναζητώντας κρυμμένα εργαλεία για φαρμακοθεραπεία ακριβείας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χατζάκη Αικατερίνη Αλεξίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Robo4 as regulator and biomarker of obesity-related adipose tissue dysfunction and insulin resistance

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χατζηγεωργίου Αντώνιος

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη του ρόλου της σουμοϋλίωσης πρωτεϊνών στην προσαρμογή των κυττάρων στην υποξία

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χαχάμη Γεωργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ενισχύοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των ΚΝΣ μακροφάγων για την προαγωγή της επαναμυελίνωσης, ως μια πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για την προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Probert Lesley