Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 6 Κοινωνικές Επιστήμες

 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες μέθοδοι και δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη μελέτη του λαϊκισμού και του Ευρωσκεπτικισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρεάδης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Καινοτόμες μέθοδοι και δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη μελέτη του λαϊκισμού και του Ευρωσκεπτικισμού” με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ανδρεάδη Ιωάννη, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο 74ο Ετήσιο Συνέδριο WAPOR (2-6 Νοεμβρίου, 2021).

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δημιουργική πολυγλωσσία: Από την πράξη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρουλάκης Γιώργος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η προέλευση της δυναμικότητας του κράτους και οι επιπτώσεις της στις σύγχρονες οικονομίες και στην οικονομική πολιτική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνίου Φάμπιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διαμορφώνοντας το περιβάλλον και τη διατροφή: Κρίσιμα τεχνο-επιστημονικά δίκτυα και ο αγρο-διατροφικός τομέας στην Ελλάδα, 1950-2017

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αραποστάθης Ευστάθιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αρχάκης Αργύρης

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η συμπαραγωγή του αστικού χώρου: Η περίπτωση των συνεργατικών χώρων εργασίας μέσω μίας διακρατικής προσέγγισης μελέτης περιπτώσεων (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυδίκος Βασίλης

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ακροδεξιά Κοινωνικά Δίκτυα: Διερεύνηση του Πολιτικού & Πολιτισμικού Ακτιβισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Αφουξενίδης Αλέξανδρος

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: metaVR: Μη Λεκτική Επικοινωνία σε Περιβάλλοντα Εμβυθιστικής Εικονικής Πραγματικότητας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βοσινάκης Σπυρίδων

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Φυσική Δραστηριότητα  και Γνωστική Ανάπτυξη με Καινοτόμα Κινητικά Παιχνίδια

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γούδας Μάριος 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ – Check4Facts

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεμερτζής Νίκος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζαραφωνίτου Χριστίνα

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Ψηφιακή Τεχνολογική Εξέλιξη ως Μοχλός Ανάπτυξης Δυναμικών Επιχειρηματικών Μοντέλων στη Ναυτιλία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοτοκάς Γιάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αναπαριστώντας τις κοινωνικές ανισότητες: Διαφορετικότητα, ταυτότητες και πολιτική σε ένα συγκριτικό πλαίσιο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιατρίδης Τηλέμαχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Λαϊκιστικός Συνταγματισμός

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καϊδατζής Ακρίτας

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος (1876-1923)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καράβας Σπυρίδων

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση και συσχέτιση απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καριώτογλου Πέτρος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Άριστος Σχεδιασμός Μέτρων Εφαρμογής Πολιτικής Ανταγων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσουλάκος Γιάννης

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μεταβάσεις, Μετανάστευση και Π ολιτική: Κατανοώντας τη Νεολαία σε περίοδο κρίσης

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κορωναίου Αλεξάνδρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα »

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Κοτζαμάνης Βύρων

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: e-polis του μέλλοντος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουζέλης Γεράσιμος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτσογιάννης Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Επίπεδα γνωστικής και γλωσσικής ενημερότητας από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία: ΟΙ αλληλεπιδράσεις τους με τις εκτελεστικές λειτουργίες και τις διεργασίες συλλογισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μακρής Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προώθηση του αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από την Εκπαίδευση για το οικολογικό αποτύπωμα (ΠΡ.Α.Τ.Ζ.Ε.Ο.Α.)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαλανδράκης Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών – η δομή του οικιστικού αποθέματος και οι επιπτώσεις στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης (ISTOPOL)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαλούτας Θωμάς

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προσαρμογή Εφήβων Μεταναστών και Προσφύγων από την σκοπιά της Ψυχικής Ανθεκτικότητας: Ποιοι τα καταφέρνουν και γιατί;

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μόττη- Στεφανίδη Φρόσω

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Κανονιστικές και κοινωνικο οικονομικές όψεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπάλιας Γιώργος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μπουτσιούκη Σοφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου: Η ελληνική κρίση της δεκαετίας  του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μπρέγιαννη Κατερίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδα προβολής του Έργου: https://transmonea.academyofathens.gr/ και στο YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMHlB8d06LI8Ic1FNNMfEJg

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι Παράγοντες που Καθορίζουν τον Συγχρονισμό των Οικονομικών Κύκλων στις Περιφέρειες της Ελλάδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ντεγιαννάκης Σταύρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παιδή Ρεβέκκα

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Ψυχοκοινωνική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων  που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παπαδάτου Δανάη

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οργανωσιακή μάθηση και εταιρική απόδοση: Μία πολυεπίπεδη και διαχρονική έρευνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ‘ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ’: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαταξιάρχης Ευθύμιος

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η ανάκτηση των γλωσσικών λειτουργιών και η εγκεφαλική αναδιοργάνωση στην αφασία μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο  στο αριστερό ημισφαίριο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πόταγας Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η προοπτική μίας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την Ελληνική κοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρόντος Κώστας 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Assigning Meaning to the Actions of Other Subjects: Neural Correlates

Επιστημονική Υπεύθυνη: Savaki Helen

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δημοκρατική συρρίκνωση, κομματική πολιτική και κοινωνική διαμαρτυρία στα χρόνια της «Μεγάλης Ύφεσης». Η περίπτωση της Ελλάδας, 2008-2018

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σεφεριάδης Ι. Σεραφείμ 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Επικοινωνία και Δημοσιογραφία για αειφόρο ανάπτυξη: Η Ελλάδα ως περίπτωση Μελέτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Σκαμνάκης Αντώνης

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση της ικανότητας ανθεκτικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πλημμύρες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκουλούδης Αντώνιος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κοινωνιολογία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σουλιώτης Νίκος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αντιμετώπιση του προβλήματος ενδογένειας σε υποδείγματα κατωφλίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζαβαλής Ηλίας

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Γεωγραφική διάσταση της Εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψυχάρης Ι.