Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 5 Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Ανάλυσης Δικτύων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργιάδης Λουκάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Γεωμετρική Συναρτησιακή Ανάλυση και Εφαρμογές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαννόπουλος Απόστολος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γούναρης Αναστάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΧΩΡΟΛΟΓΟΣ: Σημασιολογική Ανάλυση και Επεξεργασία Χωρο-κειμενικών Δεδομένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δουλκερίδης Χρήστος

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Συνθήκες Περατότητας στην Ομολογική Άλγεβρα: Αλληλεπιδράσεις και Εφαρμογές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Π. Ιωάννης

 


Τίτλος Ερευνητικού ΈργουΜετατροπές Κλίμακας σε Στοχαστικά Συστήματα: απο τις μικροσκοπικές αλληλεπιδράσεις σε μακροσκοπικά φαινόμενα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοντογιάννης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κλιμακώσιμη Απάντηση Ερωτήσεων Εκφρασμένων σε Φυσική Γλώσσα σε Μεγάλες Γεωγραφικές Βάσεις Γνώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουμπαράκης Μανόλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ελαστική και Προβλέψιμη Αποθήκευση Δεδομένων Τύπου NOSQL για Κλιμακώσιμες Εφαρμογές Επεξεργασίας Ροών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαγκούτης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Νέα Υποδείγματα στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπαντολέων Αντώνης

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εργαλεία για την Ανάλυση και Σύνθεση Ηχοτοπίων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πικράκης Άγγελος

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: GraphTempo: Εξερεύνηση του ιστορικού χρονικών γραφημάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πιτουρά Ευαγγελία

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: DebateLab: Από τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στα Διασυνδεδεμένα Επιχειρήματα (HFRI-FM17-4195)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πλεξουσάκης Δημήτρης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Data Science for All

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσαμαρδίνος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προηγμένες Τεχνικές Μάθησης Πολλαπλών Ετικετών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσουμάκας Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πέρα από την Ανάλυση Χειρότερης Περίπτωσης στους Αλγόριθμους Προσέγγισης και στο Σχεδιασμό Μηχανισμών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτάκης Δημήτρης