Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 1 Φυσικές Επιστήμες

 Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΡΙΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυγερόπουλος Απόστολος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προάγοντας την Αειφορία της Κατάλυσης: Νέες Συνθετικές Μεθοδολογίες και Χρήσιμες Οργανικές Αρχιτεκτονικές

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βουγιουκαλάκης Γεώργιος Χ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη αλληλεπιδράσεων ακόρεστων λιπαρών οξέων με την αλβουμίνη ορού και την αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 με έμφαση στη χρήση μεθοδολογιών NMR κυτταρικού επιπέδου (in-cell NMR)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεροθανάσης Ιωάννης Π.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Χωροχρονική απεικόνιση της υψίσυχνης σεισμικής διάρρηξης με μεθόδους σεισμικής οπισθοπροβολής (SIREN)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελίδης Χρήστος Π.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εκπαιδευτική Σεισμολογία για το σχολείο και την κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλογεράς Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΟΡΓΑΝΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κόκοτος Χριστόφορος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Περιβαλλοντικές μεταβολές κατά το Τεταρτογενές στην ηπειρωτική τάφρο του Κορινθιακού: το αρχείο παλαιοβλάστησης της αποστολής IODP 381″

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κούλη Κατερίνα

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Laser Assisted Milk Analysis

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρής Σ.

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC ΚΑΙ PLANCK

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαζαρίδης Γιώργος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Φθορίζοντα μεταλλοργανικά πλέγματα ως αιθητήρες για την ανίχνευση νιτροαρωματικών ενώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαζαρίδης Θεόδωρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας, το οποίο διεξήχθη στις 19-21 Νοεμβρίου 2021, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, συμμετείχε ο Επίκουρος Καθηγητής, Θεόδωρος Λαζαρίδης. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ, ερευνητικού έργου «Φθορίζοντα μεταλλοργανικά πλέγματα ως αιθητήρες για την ανίχνευση νιτροαρωματικών ενώσεων», παρουσίασε το περιεχόμενο της μελέτης, τους στόχους καθώς και τον αντίκτυπο της πρωτοτυπία της.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του (χρονικό σημείο έναρξης: 1:52:44) από το κανάλι του “Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Παν.Πατρών” στο YouTube, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  https://www.youtube.com/watch?v=9CI3mkgHgq8

 


 Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Μάνος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη του Γήινου φλοιού με τη χρήση τομογραφίας περιβαλλοντικού θορύβου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαζάχος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη αειφόρων χημειοενζυμικών διεργασιών για την παραγωγή οπτικά ενεργών αμινών από αλκοόλες και αλκύνια

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παυλίδης  Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κβαντικά Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ριζιώτης Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση SRPK1 αναστολέων κινασών συζευγμένων με RGD στη στοχευμένη αντικαρκινική θεραπεία μέσω ιντεγκρινών

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σαρλή Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών διατάξεων περοβσκίτη μέσω ενσωμάτωσης του χαλκογόνου στοιχείου του θείου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στεργιόπουλος Θωμάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Novel non-perturbative aspects of field theories from deforming holography

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σφέτσος Κωνσταντίνος


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προκλήσεις στην Κοσμολογία και την Αστροσωματιδιακή Φυσική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τετράδης Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κεκλιμένη Κοσμολογία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσάγκας Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εφαρμογές μη-γραμμικών φαινομένων υπεριώδους κενού παλμών αττοδευτερολέπτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Δημήτριος