Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιστημονική Υπεύθυνη: Γαλανάκη Ελλεάννα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Φυσική Δραστηριότητα και Γνωστική Ανάπτυξη με Καινοτόμα Κινητικά Παιχνίδια

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γούδας Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γούναρης Αναστάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ξενοδοχεία και το Σύγχρονο Υποκείμενο : 1890-1940

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δεσποτοπούλου Άννα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εφαρμογή πολυτροπικής διεπαφής για άτομα με απώλεια φωνής για την αναπαραγωγή φυσικής ομιλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩΪΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστρατίου Νίκος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού ΈργουΠροσομοιώσεις, σε Πολλαπλές Κλίμακες Μήκους και Χρόνου, Πολυμερών σε Διεπιφάνειες (MUSIPOLI)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοδώρου Δώρος (Θεόδωρος) Ν.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση και συσχέτιση απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καριώτογλου Πέτρος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ALAS: Ξενικά είδη στο Αιγαίο – μια θάλασσα υπό πολιορκία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσανεβάκης Στέλιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΟΡΓΑΝΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κόκοτος Χριστόφορος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιππόκαμπου ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Κοσμίδης Ευστράτιος Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα »

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Κοτζαμάνης Βύρων

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτσογιάννης Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πιθανοτική Μοντελοποίηση Απωλειών Νερού σε Δίκτυα Ύδρευσης: Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Στατιστικής Εκτίμησης, Παραμετροποίηση Αβεβαιοτήτων, και Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Ζωνών Διαχείρισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λαγγούσης Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πιθανοθεωρητική προσέγγιση για την εκτίμηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής δομών από σύνθετα υλικά υπό κοπωτική φόρτιση χρησιμοποιώντας δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λούτας Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αναθεώρηση κατανομής πόρων σε αλληλοεξαρτώμενα ασύρματα δίκτυα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ.  Παπαβασιλείου Συμεών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ευέλικτο πολυλειτουργικό τετρΆποδο Ρομπότ παντός εδάφους για Γεωργικές εφαρμΟγές ακριβείαΣ (ΑΡΓΟΣ-ARGOS)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Παπαδόπουλος Ευάγγελος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου:  Επικουρικές υπηρεσίες σε ενεργά δίκτυα διανομής βασισμένες σε τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Θεόφιλος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δημιουργία αλλογενούς και ξενογενούς καρδιάς σε χιμαιρικούς μύες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαναγιώτου Κωστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Υδρόθειο και Καρδιοπροστασία: πηγές, σηματοδοτικά μονοπάτια και μεταφραστικές προσεγγίσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαπετρόπουλος Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: BOLOGNA

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Παυλόπουλος Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μαρτυρίες της θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Δίου. Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση των συμφραζομένων των ενεπίγραφων μνημείων.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Πινγιάτογλου Σεμέλη

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: DebateLab: Από τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στα Διασυνδεδεμένα Επιχειρήματα (HFRI-FM17-4195)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πλεξουσάκης Δημήτρης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση βασισμένη σε εξωσωμάτια προερχόμενα από μεσεγχυματικά βλαστικά / στρωματικά κύτταρα για την οξεία ηπατική ανεπάρκεια»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ρουμπελάκη Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση SRPK1 αναστολέων κινασών συζευγμένων με RGD στη στοχευμένη αντικαρκινική θεραπεία μέσω ιντεγκρινών

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σαρλή Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η Αυτοφαγία διαμεσολαβούμενη από σαπερόνες (CMA) στη νευροεκφύλιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στεφανής Λεωνίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Novel non-perturbative aspects of field theories from deforming holography

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σφέτσος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αντιμετώπιση του προβλήματος ενδογένειας σε υποδείγματα κατωφλίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ/της Τζαβαλής Ηλίας

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάλυση και Πειραματική Μελέτη Κινητών Ασύρματων Δικτύων με Ανοχή στις Καθυστερήσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τουμπής Σταύρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αίγειο γάλα από Ελληνικές αυτόχθονες φυλές_Μια μεταγονιδιωματική προσέγγιση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Τσακαλίδου Έφη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πέρα από την Ανάλυση Χειρότερης Περίπτωσης στους Αλγόριθμους Προσέγγισης και στο Σχεδιασμό Μηχανισμών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτάκης Δημήτρης