Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 2 Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διαχρονική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική της υπαίθρου, των οικιστικών θέσεων και τη φυτικής βιοποικιλότητας της νήσου της Θηρασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανασίου Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ενζυμικός συνεργιτισμός στην αξιοποίηση της ελληνικής λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζέρβα Αναστασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αποτελεσματικές μέθοδοι μη γραμμικής στοχαστικής δυναμικής για σύνθετα δομικά συστήματα που υπόκεινται σε φυσικούς κινδύνους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μητσέας Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προηγμένο μοντέλο δομικών πληροφοριών για ασφαλέστερες κατασκευές έναντι ανθρωπογενών κινδύνων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μητροπούλου Χαρίκλεια

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη βελτιστοποιημένης πλατφόρμας μη-επανδρωμένου αεροχήματος με τη συνδυασμένη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αεροδυναμικής και πρόωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτου Περικλής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών μεταφοράς σε φυσικούς κινδύνους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσινίδης Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Innovative Textile Structures for Mechanical Electromagnetic Reconfigurability of Wearable Antennas

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσώλης Άρης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: MagnoSorb

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Συμεωνίδης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πρόγνωση της γνωστικής έκπτωσης στη πολλαπλή σκλήρυνση: εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας γνωστικής εκπαίδευσης που παρέχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή στη φλοιϊκή αναδιοργάνωση του εγκεφάλου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Στυλιάδης