Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 9 Διοίκηση & Οικονομία της Καινοτομίας

 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Δρώντας προς την Αειφορία: Διερεύνηση των Παραγόντων που Συμβάλλουν στη Δημιουργία Βιώσιμων Επιχειρήσεων μέσω Καινοτομίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαγιαννάκης Γιώργος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι Έξυπνες Τεχνολογίες και τα Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σαμαρά  Ελπίδα

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Τόνωση Αποτελεσματικότητας και Πράσινης Μεγέθυνσης μέσω Προκαλούμενης Καινοτομίας υπό Τεχνολογική Ετερογένεια. Ένα Άπιαστο Όνειρο ή μια Εφικτή Πραγματικότητα; (Ακρώνυμο: B.E.G.IN.)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χατζησταμούλου Νικόλαος