Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 7 Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: GREEK FRAGMENTARY TRAGEDIANS ONLINE  Part I: 6th- 5th Century BC

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνόπουλος Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μια ιστορία του βιασμού στη νεότερη Ελλάδα (1900-1970)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλειάδου Δήμητρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Contextualizing biobanking in Greece: histories, practices, discourses

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βλαντώνη Κατερίνα

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη
Νεολιθική Ελλάδα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καλογηροπούλου Ευανθία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Γλωσσικές Όψεις της Άνοιας: η διερεύνηση της λεξικής, συντακτικής και κειμενικής πολυπλοκότητας στις αφηγήσεις ελληνόφωνων ομιλητών με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και νόσο του Αλτσχάιμερ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καλτσά Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Παιδαγωγικός Οδηγός για την διδασκαλία σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Λιάτσου Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Η παρουσία της θρησκείας στη  λογοτεχνική κριτική του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μακρυδήμας Βασίλης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Συναισθητική συσχέτιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ψηφιακές τέχνες και το κοινό τους

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρκέλλου Μαρίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανώνυμοι βυζαντινοί γραφείς του 14ου αιώνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκου Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι ‘Κανόνες’ του Θεογνώστου: μια γέφυρα ανάμεσα στον αρχαίο και βυζαντινό κόσμο

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ρούσου Στέφανη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Από την Αρχαιολογία της Πειρατείας στην Πειρατική Αρχαιολογία. Η πειρατεία στις ελληνικές θάλασσες από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαμαράς Βαγγέλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Βυζαντινό Αγροτικό Τοπίο στις δύο πλευρές του Αιγαίου: Ανάλυση του ιστορικού τοπίου της Μεσσήνης στην Πελοπόννησο (GR) και του Αμορίου στη Μικρά Ασία (TR)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιβίκης Νίκος

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: The Philosophical Implications of Cognitive Neuroscience: Overcoming the ‘Representation Wars’

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Christias Dionysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάλυση της αλυσίδας αξίας του καπνού στην Ελλάδα (1949-1981)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Juan Carmona-Zabala