Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 6 Κοινωνικές Επιστήμες

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: On the Great Greek Brain Drain: A Macroeconomic Approach (GREBRAD)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βέλλα Ευγενία

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανταγωνιστικοί Εξοπλισμοί και Ένοπλες Αντιπαραθέσεις: Η Περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας από το 1833 έως σήμερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νιούτσικος Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Evaluating a training intervention in Greek Midwifery school graduates for the retention of skills in shoulder dystocia management with the use of high-fidelity simulation: the SAFE (SimulAtion high-FidElity) study

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπουτσής Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ενίσχυση της διαδραστικότητας των ιστοτόπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουριστικού κλάδου για την αποτελεσματικότερη προβολή και ανάπτυξη τουοικοτουρισμού.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Υφαντίδου Ιωάννα