Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 5 Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Responsible by Design Entity Resolution

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευθυμίου Βασίλης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: iQARuS – Αποδοτική αποτίμηση ερωτήσεων πάνω από διασυνδεδεμένα δεδομένα ροής με χρήση συνόψεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κονδυλάκης Χαρίδημος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Lifting Algorithms for Evolutionary Dynamics in Networks (LIFT)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ραπτόπουλος Χριστόφορος