Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 4 Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Curculio elephas: νέα εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στις καστανιές

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναστασάκη Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: INteractions of Veterinary antibiotics with soil microorganisms: exploiting microbial degradation to avert Environmental contamination and ResisTance dispersal

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασιλειάδης Σωτήριος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ένζυμα αποικοδόμησης οσμογόνων μορίων ως μοριακοί στόχοι για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του δάκου της ελιάς

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δράκου Χριστίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη διεργασιών και φυσικοχημικών παραμέτρων για την ανάπτυξη καινοτόμου στιγμιαίου προϊόντος κεφίρ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εξαρχόπουλος Στυλιανός

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Προηγμένη ειδοταυτοποίηση μετάλλων στα ψάρια για την βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου για τον άνθρωπο και της ποιότητας του περιβάλλοντος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καλαντζή Ιωάννα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη Χαρακτηριστικών Σταδίων Ζωής Ειδών Ψαριών με Προσέγγιση Βιολογίας Συστημάτων για τη Βελτιώση της Παραγωγικότητας των Υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπακώστας Σπύρος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ποκιλότητα, φυλογενετικός και χημικός χαρακτηρισμός των ειδών Tuber στην Ελλάδα – Ανάπτυξη μυκητιακών εμβολίων για την προώθηση της καλλιέργειας τρουφών σε γηγενή φυτά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πολέμης Ηλίας