Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 3 Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση των μεταβολικών αποκλίσεων των Τ ρυθμιστικών κυττάρων στην αυτοανοσία για θεραπευτική στόχευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλισσάφη Θέμις

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη της επίδρασης των γενετικών αλλοιώσεων στον κυτταρικό μεταβολισμό κατά την προγηρία και την γήρανση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Γουλιελμάκη Ευη

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη της καρδιοτοξικότητας που επάγεται από τις ελαφριές αλυσίδες και τα αμυλοειδή. Συμμετοχή της δράσης του πρωτεασώματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εφεντάκης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανίχνευση νέων μορίων που υφίστανται διαφορική RNA στοιχειοθεσία και εμπλέκονται στην  παθογένεια νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κανατά-Τσιάμη Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διαβήτης τύπου 2 επάγει πνευμονική και ηπατική ίνωση μέσω μεταβολισμού φωσφολιπιδίων και μεταβολισμού μικροβίων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καφφέ Ελεάννα

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ρόλος των Μηχανικών δυνάμεων στην Ανάπτυξη και στον καρκίνο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μητροσύλης Δημοσθένης

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: O ρόλος της πρωτεΐνης RhoA του ενδοθηλίου στην καρκινική μετάσταση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μικέλης Κωνσταντίνος

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μετανάστευση των πουλιών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο: κινήσεις, ρυθμιστικοί μηχανισμοί και Διατήρηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπούνας Αναστάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ta-nea-mas/1357-stathmos-tilemetrias-antikythira-routes-ornithologiki7

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Λύνοντας το Γόρδιο Δεσμό της ρύθμισης του Συστήματος Έκκρισης Τύπου ΙΙΙ από παθογόνα με οικονομικό ενδιαφέρον

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Ευστράτιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμος προσέγγιση για εξατομικευμένη πρόβλεψη και αξιολόγηση υγείας στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μωυσιάδης Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση μηχανισμών που εμποδίζουν το σπάσιμο γεφυρών χρωματίνης στην κυτταροκίνηση

Επιστημονική Υπεύθυνη:  Πετσαλάκη Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οικολογική επιτυχία πέρα από το γονιδίωμα: Σύνδεση προσαρμοστικού δυναμικού με συνδεσιμότητα ενδιαιτημάτων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαγώνας Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: EndotyPIngPreHospitAl de Novo acute hYpoxemic respiratory failure

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σιέμπος Ηλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάκτηση ανθρώπινου σκελετού: Ταξινόμηση ανθρώπινων σκελετικών κατάλοιπων από μαζικές ταφές

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πρωτεΐνες με επικράτεια αναδίπλωσης ιστόνης και αποκλίνουσες λειτουργίες στο Plasmodium ως στόχοι για την ανάπτυξη φαρμάκων και στρατηγικών παρεμπόδισης της μετάδοσης των παρασίτων της ελονοσίας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Currà Chiara