Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 1 Φυσικές Επιστήμες

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κβαντικές μετρήσεις με υπέρψυχρα νέφη ατόμων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασιλάκης Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Flammable Greece – Increasing awareness and preparedness for extreme fire weather and behavior

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάνναρος Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανεπτυγμένα υλικά για περοβσκιτικά ηλιακά κελιά

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλτζόγλου Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μειώση των αποθεμάτων του υπόγειου νερού. Αποτελούν τα φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακά φράγματα εμπλουτισμού μία λύση;

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καζάκης Νεραντζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι μηχανισμοί της επαγόμενης σεισμικότητας από ρευστά: Στοχαστικά μοντέλα, σεισμική ανισοτροπία και πέραν

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μίχας Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σύνθετες μακροκυκλικές ενώσεις: Επαναπροσδιορίζοντας την ανακάλυψη φαρμακευτικών ενώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες φωτονικές μεταεπιφάνειες με πολλαπλούς συντονισμούς για τον ευρυζωνικό έλεγχο του φωτός (ακρωνύμιο: PHOTOSURF)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιλιπάκος Οδυσσέας