Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Θεώνη Σταθοπούλου