Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Α’ Φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Γεωπονικές Επιστήμες

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Περιβάλλον και Ενέργεια

Φυσικές Επιστήμες

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

 

Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων