Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Α’ Φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (τροποποίηση)

 

Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Β΄ Φάση Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης για την Β’ Φάση Αξιολόγησης 

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων Α’ Φάση

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων Β’ Φάση

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων Β’ Φάση (τροποποίηση)

 

Επιτροπή ενστάσεων 

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων Α’ Φάσης

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων Β’ Φάσης