Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εμβληματική Δράση: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN»

Επιτροπή Αξιολόγησης

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης