Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

 

ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες»

 

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

 

ΕΠ5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

ΕΠ9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»