Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής

 

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Έρευνας «Οικονομία»

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής

 

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Έρευνας «Παραγωγή»

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής

 

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Έρευνας «Ιατρική Τεχνολογία»

Σύσταση και Συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (3η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (2η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (1η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

 

Επιτροπή Ενστάσεων

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19