Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της σύστασης και συγκρότησης της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

 

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

 

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Οικονομία»”

 

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Παραγωγή»

 

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Ιατρική Τεχνολογία»

 

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση τον ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της “4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

 

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση τον ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της “4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

 

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση τον ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της “4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»

 

Διαβάστε εδώ τον ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της “4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία»