Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας»

Σύσταση και Συγκρότηση

 

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Θεματική 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας»

Σύσταση και Συγκρότηση

 

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»

Σύσταση και Συγκρότηση (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και Συγκρότηση

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (2η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (1η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

 

Επιτροπή Ενστάσεων

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»