Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία” –  “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης” στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία»-  “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης” στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”» στη Θεματική 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας»

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”» στη Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας»

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνόμωνες

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση του Ορισμού Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –  “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης“ στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»”

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Ορισμού Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –  “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης“ στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»”

Διαβάστε εδώ τον Ορισμό Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –  “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης“ στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση»”