Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή: ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή: ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (2η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (1η Τροποποίηση)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων