Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για τη στήριξη Ερευνητικών Έργων Μεταδιδακτόρων
20/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
20/10/2017
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
07/08/2017
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
07/08/2017
Συνάντηση Yang Wei Κώστας Φωτάκης Προοπτικές συνεργασίας του ΕΛΙΔΕΚ με το αντίστοιχο κινεζικό ίδρυμα NSFC
12/06/2017
500 νέοι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ
08/06/2017
Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΕΛΙΔΕΚ Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ
24/04/2017
Εκλογή Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ Εξελέγη το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
21/03/2017
Ξεκινά το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ένας θεσμός – τομή για την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα
13/02/2017