Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Έναρξη Υποβολών:
02/05/2023
Λήξη Υποβολών:
31/05/2023
Προϋπολογισμός:
4.600.000,00 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 4.600.000€.

 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/


Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
 • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 


 

Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
 • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
 • Ε.Π.6. «Κοινωνικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 


Έλεγχος Πληρότητας

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
 • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
 • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα»
 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
 • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»
 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης


Χρήσιμα Έντυπα


Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.