Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Έναρξη Υποβολών:
05/07/2022
Λήξη Υποβολών:
07/09/2022
Προϋπολογισμός:
300.000,00 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν Προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 300,000 €.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη υποβολών: Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, 12.00  (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 17.00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

gsri.gov.gr


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

  • Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”
  • Διαβάστε εδώ τον Κατάλογο των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

 


Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων

 


Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων

 


Προκήρυξη

Προκήρυξη Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας

 


Οδηγός Διαχείρισης 

 


Χρήσιμα Έντυπα

Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»

 

 


Πρότυπα έγγραφα

ΟΦΥΠΕΚΑ_Αρ. Εργου ΧΧΧΧΧ_Μέρος ΑΒ – Πρότυπο αναφοράς Φυσικού αντικειμένου

ΟΦΥΠΕΚΑ_Αρ. Εργου ΧΧΧΧΧ_Μέρος Γ – Πρότυπο αναφοράς Οικονομικού αντικειμένου

ΟΦΥΠΕΚΑ_Αρ. Εργου ΧΧΧΧΧ_Μέρος Δ – Εκτεταμένη Σύνοψη Φυσικού Αντικειμένου – Τελική Έκθεση