Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Έναρξη Υποβολών:
05/07/2022
Λήξη Υποβολών:
07/09/2022
Προϋπολογισμός:
300,000.00 €

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν Προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 300,000 €.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη υποβολών: Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, 12.00  (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 17.00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

gsri.gov.gr


Προκήρυξη

Προκήρυξη Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»