Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Έναρξη Υποβολών:
01/09/2022
Λήξη Υποβολών:
12/10/2022
Προϋπολογισμός:
58,226,253.03 €

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί

 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» και Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

 Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 58.226.253,03€.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

gsri.gov.gr και greece20.gov.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Προσωρινά Αποτελέσματα

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

  • ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

  • ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5

Έλεγχος Πληρότητας

 

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • ΕΠ.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • ΕΠ.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

  • ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας»
  • ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5

 


Προκήρυξη

Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις


Διαχείριση Δράσεων και Έργων ΤΑΑ

Για την υποβολή καταγγελιών για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, παρακαλούμε, πατήστε εδώ

 Προδημοσίευση

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), ενημερώνει τους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης των δράσεών του καθώς και τα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ερευνητές/τριες ότι στο προσεχές διάστημα πρόκειται να δημοσιεύσει τη σχετική Προκήρυξη στο πλαίσιο του ως άνω Υποέργου.

Διαβάστε την προδημοσίευση εδώ

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ανακοίνωση Ε.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με την Προδημοσίευση της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)»