Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρακτικά εναρκτήριας ημερίδας του Έργου «LΑw Professionals’ Economics Training» (LAPET)

Ημερομηνία: 09/05/2024

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της εναρκτήριας ημερίδας του Έργου «LΑw Professionals’ Economics Training» (LAPET), η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι/ες ενημερώθηκαν για το Έργο, τους στόχους και τις επιμέρους δράσεις του, όσον αφορά την αναβάθμιση των οικονομικών γνώσεων σε επαγγελματίες παροχής νομικών υπηρεσιών. Στα πρακτικά είναι διαθέσιμες οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις ακαδημαϊκών, εκπροσώπων κρατικών φορέων και συλλογικών φορέων του κλάδου.

Το Έργο LAPET υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Φορέας Υλοποίησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

Σχετικά:

Πρακτικά ημερίδας