Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερίδα για τη «γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην ΕΛΛΑΔΑ» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “GEOINC”

Ημερομηνία: 24/05/2023

Tην Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα».

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα -The Geography of Income inequality in Greece», το οποίο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Στην ημερίδα θα παρευρεθούν η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου και η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, η οποία θα απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Αφίσα