Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Ερευνώντας το 1821: Έρευνα, Μνήμη, Ταυτότητα» – Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023

Ημερομηνία: 09/05/2023

Στο πλαίσιο της Ενοποιημένης Δράσης Διάχυσης της 1ης Εμβληματικής Δράσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 και ώρα 18.30 στον ισόγειο χώρο του Ιδρύματος ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Ερευνώντας το 1821: Έρευνα, Μνήμη, Ταυτότητα».

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση των δέκα (10) χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του νέου διαδικτυακού ιστοτόπου που δημιουργήθηκε και θα είναι διαθέσιμος σύντομα για την προβολή και την ενοποιημένη διάχυση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των ερευνητικών έργων στην ευρύτερη κοινωνία. Τα ερευνητικά έργα που διακρίθηκαν για την υψηλή επιστημονική ή/και καλλιτεχνική ποιότητά τους, αναδεικνύουν παράλληλα διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.

Βρείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ

Βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ