Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 30/03/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες»
  • ΕΠ.3 «Επιστήμες Ζωής»
  • ΕΠ.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • ΕΠ.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

  • ΘΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»