Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συμμετοχή της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρς Κατερίνας Κουραβέλου στην ενημερωτική εκδήλωση του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος “Green4Grey”

Ημερομηνία: 17/03/2023

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Δρ Κατερίνα Κουραβέλου παρευρέθηκε στην εκδήλωση με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις βασισμένες στη φύση για τη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Green4Grey”.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για το πρόβλημα της λειψυδρίας, η παρουσίαση προτάσεων επίλυσης αυτής της απειλής, οι οποίες βασίζονται σε πράσινες τεχνολογίες για την επεξεργασία αποβλήτων, αλλά και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος “Green4Grey”.

Στον σύντομο χαιρετισμός της, η κ. Κουραβέλου αναφέρθηκε εν συντομία στο Ίδρυμα και εστίασε στο έργο Green4Grey και τα μέχρι τώρα επιτευχθέντα αποτελέσματα της Ερευνητικής Ομάδας του Επίκουρου Καθηγητή Μιχαήλ Φουντουλάκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη στις πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροτόπων επεξεργασίας γκρι νερών του προγράμματος “Green4Grey”.
Το ερευνητικό πρόγραμμα “Green4Grey” υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».