Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημερωτική εκδήλωση «Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023

Ημερομηνία: 16/03/2023

Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση των νέων προκηρύξεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, η οποία ευχαρίστησε τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πρόσκληση και τόνισε πως το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι συνοδοιπόροι στην προσπάθεια στήριξης της βασικής έρευνας, με κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου στην παρουσίασή της με τίτλο «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως δικαιούχος χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» επεσήμανε τα μέχρι τώρα στοιχεία υποτροφιών και έργων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χρηματοδοτούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σε συνδυασμό με τα γενικότερα στοιχεία των αντίστοιχων δράσεων. Ολοκληρώνοντας, παρουσίασε εν συντομία τον προγραμματισμό των Δράσεων του Ιδρύματος για το 2023 και το 2024.

Στη συνέχεια, ο Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Στράτος Βουγιούκας παρουσίασε την «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», δίνοντας σημαντικές διευκρινίσεις όσον αφορά τον στόχο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων δυνητικών δικαιούχων στην εν λόγω Προκήρυξη.

Ακολούθως, ανάλογη παρουσίαση της νέας Προκήρυξης για την υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων στην εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας με τίτλο «5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» παραχώρησε η Δρ Κατερίνα Σιδερά, στέλεχος του Τμήματος Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ερευνητικών έργων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, καθώς επίσης προσκάλεσαν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ιδρύματος για να συνδράμουν στην υποστήριξη της έρευνας στη Χώρα.