Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Δημοσιεύθηκε η 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Ημερομηνία: 13/03/2023

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) δημοσίευσε την 5η Προκήρυξη Υποτροφιών με στόχο την υποστήριξη των Υποψήφιων Διδακτόρων στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δυνητικοί/ες δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο/Υποπεδίο μίας εκ των 9 ευρέων Επιστημονικών Περιοχών. Οι υποβολές των αιτήσεων θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 (ώρα 12.00 μ) αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/) και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023, (ώρα 13.00 μμ.).

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω Προκήρυξης ανέρχεται στα 4,6 εκατ. ευρώ, με το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας να φθάνει τα 900 ευρώ. Η διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες, με την προϋπόθεση η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή των Υποψηφίων Διδακτόρων να έχει οριστεί από 1/4/2022 έως και την ημερομηνία λήξης των υποβολών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα βρείτε εδώ

Σχετικά: