Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ5)

Ημερομηνία: 06/03/2023

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:
· Επτά (7) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδ. Θέσης: ΣΟΧΔΕ5).

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση επτά (7) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), παρακαλώ πατήστε εδώ