Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης του Οδηγού Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.1

Ημερομηνία: 03/03/2023

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.1